Privacybeleid

wtc de palingrijders verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij info@wtcdepalingrijders.be

Verwerkingsdoeleinden
wtc de palingrijders verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor o.a. administratie, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Rechtsgronden van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen.
Elke persoon heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens gedeeld worden met derden binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met wtc de palingrijders verbonden zijn of met enige andere partner van wtc de palingrijders .
wtc de palingrijders garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
Elke persoon heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft elke persoon het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar derden.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt elke persoon gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@wtcdepalingrijders.be

Direct marketing
Elke persoon heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
Elke persoon beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”.
WAT ZIJN COOKIES?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites op je toestel worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben:
Technische cookies: bijvoorbeeld voor taalinstellingen
Sessiecookies: tijdelijke cookies
Tracking cookies: cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden
Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende uw bezoek(en) aan deze website.
Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt.
De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren aan de gebruiker. Deze website maakt gebruik van volgende cookies:
Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar voor deze website. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.
Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van deze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker. Daarnaast zorgen deze cookies ervoor dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.
Third party cookies
Deze website maakt gebruik van verschillende Third-party cookies van o.a. Google en Facebook:Google: (https://www.google.com/policies/privacy/)
Facebook: (https://www.facebook.com/policy.php)

BEHEER VAN COOKIESVia uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.