WelKOM BIJ DE PALINGRIJDERS.

sitemap

INTERN REGLEMENT

ARTIKEL 1:
Iedereen mag lid worden van de club, mits betaling van een jaarlijks lidgeld, vastgesteld door het bestuur. Onder de 14 jaar is begeleiding van een ouder noodzakelijk.

ARTIKEL 2:
Het doel van de vereniging is het uitoefenen van gezonde sport en ontspanning op een niet-competitieve manier met respect voor het milieu en met onvoorwaardelijke zorg voor de veiligheid van zichzelf, mede-fietsers en derden”.[top]

ARTIKEL 3:
Het seizoen begint in principe het eerste weekend van maart en eindigt het laatste weekend van september.[top]

ARTIKEL 4:
- Een nieuw lid betaalt bij inschrijving een waarborg van 180,00 euro voor de kledij. Op het einde van het seizoen krijgt hij/zij per deelname aan een clubuitstap 3 euro terug.
- Indien er meer dan één persoon uit één  huisgezin lid wordt dan betaalt men per lid 90 euro. Op het einde van het seizoen krijgt hij/zij per deelname aan een clubuitstap 1,5 euro terug.
- Een reeds aangesloten lid betaalt als waarborg 90 euro voor de kledij. Op het einde van het seizoen krijgt hij/zij per deelname aan een clubuitstap 1,5 euro terug.
- Deze waarborg dient opnieuw betaald te worden wanneer een nieuwe uitrusting ter beschikking wordt gesteld.
- Per jaar worden minimaal 30 ritten geprogrammeerd.
- Kledij die versleten of beschadigd is, kan worden omgeruild. Het bestuur heeft het recht om een omruil te weigeren.
- Met een uitrusting wordt minimaal 3 jaar gereden.[top]

ARTIKEL 5:
Ieder lid wordt geacht  in volledige clubuitrusting te rijden.[top]

ARTIKEL 6:
Het dragen van een fietshelm is verplicht.[top]

ARTIKEL 7:
In functie van de algemene veiligheid is het belangrijk dat we elkaar kunnen horen tijdens het fietsen. Het beluisteren van muziek tijdens het fietsen is derhalve verboden.[top]

ARTIKEL 8:
Na een kruispunt, verkeerslicht of andere hindernis dient steeds nagegaan te worden of de laatste deelnemer is aangesloten bij de groep. Dit voor gans de rit in geval van eigen ritten, in geval van een georganiseerde(uitgepijlde) rally blijven we samen tot aan de eerste bevoorrading.
De vooropgestelde richtsnelheden van de verschillende groepen zijn als volgt
Groep A : 32 km/u
Groep B : 28 km/u
Groep C : 25 km/u
Iedere groep vertrekt samen, een eventuele opsplitsing nadien is mogelijk. [top]

ARTIKEL 9:
Bij een technisch defect of val moet door iedereen gewacht worden.[top]

ARTIKEL 10:
Iedereen dient zich strikt aan het verkeersreglement te houden.[top]

ARTIKEL 11:
De ritten worden gereden volgens een opgesteld programma. Eventuele wijzigingen qua afstand en route zijn altijd mogelijk en worden tijdig meegedeeld door het bestuur.
Het veranderen van het uur van vertrek is alleen in heel uitzonderlijke gevallen toegestaan, mits verwittiging van het bestuur.[top]

ARTIKEL 12:
Ingeval van zware regenval, sneeuw of ijzel beslissen de aanwezige bestuursleden of de voorziene rit gereden wordt. De communicatie hieromtrent gebeurt via onze site, blog en/of aan het lokaal. Bij het afgelasten van een rit aan het lokaal worden er geen kilometers maar wel punten genoteerd.[top]

ARTIKEL 13:
Een lid van een hogere  groep mag deelnemen aan de uitstappen van de lagere groep. Hij/zij is verplicht zijn/haar snelheid aan te passen.[top]

ARTIKEL 14:
Per rit worden de gereden kilometers met een maximum zoals genoteerd op de kalender toegekend in het klassement van de eerste, tweede of derde groep. Bij het nemen van een kortere weg door één of meerdere leden van de groep t.o.v. de groep waarin ze vertrokken zijn, worden de minder gereden kilometers in rekening gebracht.[top]

ARTIKEL 15:
Het individueel rijden van extra kilometers wordt niet genoteerd.[top]

ARTIKEL 16:
Per rit wordt er 1 punt toegekend.[top]

ARTIKEL 17:
De tijdens een meerdaagse clubuitstap gereden kilometers tellen mee voor het klassement.[top]

ARTIKEL 18 :
Indien op zondag een rit op verplaatsing wordt gereden kunnen de thuisblijvers deelnemen aan de wekelijkse clubuitstappen, voorzien op de kalender.[top]

ARTIKEL 19:
Wie op zaterdag of zondag deelneemt aan een uitstap op verplaatsing krijgt de effectief gereden kilometers met als maximum de kilometers vermeld op de kalender. Vb. Iemand van groep drie die de Ronde Van Vlaanderen volledig rijdt, krijgt 240 km.[top]

ARTIKEL 20: 
Op het einde van het seizoen wordt er per groep een klassement opgesteld. Per groep is het lid met het hoogst aantal gereden kilometers kampioen.
Indien twee leden hetzelfde aantal kilometers hebben, wordt degene met het hoogst aantal punten kampioen. Bij gelijke puntenstand, zijn beide leden kampioen.
De jeugdkampioen(geboren in en/of na 1999) is diegene met het hoogste aantal punten. Bij gelijke puntenstand, is diegene met de meeste kilometers kampioen. Bij gelijke punten en kilometers zijn ze beide jeugdkampioen. [top]

ARTIKEL 21:
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Ongevallen moeten steeds onmiddellijk aan het bestuur gemeld worden zodat de verzekering tijdig kan verwittigd worden.[top]

ARTIKEL 22:
Bij het niet naleven van één der bovenstaande artikels kan het bestuur, na beraadslaging, een sanctie opleggen. Een beslissing van het bestuur is onherroepelijk.[top]

home login e-mail